Central European News in Chinese – 中欧与世界新闻 – 中欧社

(组图)布拉格万人长跑

中欧社Cenews.eu布拉格9月1日电 捷克首都布拉格8月31日下午在伏尔塔瓦河畔举办“我们跑过布拉格”赛跑。尽管只有头三名能够得到数额不大的奖金,但是参与者踊跃。组织者称10000多名报名者中有8024人跑完10公里全程。

f130831551

f130831552

f130831553

f130831554

f130831555

f130831556

f130831557

f130831515

f130831558

f130831559

f1308315510

f1308315511

f1308315512

f1308315513

f1308315514