Central European News in Chinese – 中欧与世界新闻 – 中欧社

(图集)不安分的小“棋子”

中欧社Cenews.eu布拉格3月22日电 在捷克首都布拉格21日晚上举行的一个庆祝仪式上,两位国际象棋棋手表演下盲棋,两组儿童充当黑白棋子在舞台上展示棋局。6岁的小女孩洛莎丽活泼淘气,无拘无束,几乎没有片刻安分。

f130321501

f130321502

f130321503

f130321504

f130321505

f130321506

f130321507

f130321508

f130321509

f130321510

f130321511

f130321512

f130321513

f130321514

f130321515

f130321516

f130321517

f130322518

f130321519

f130321520

(摄影:黄频/中欧社)