Central European News in Chinese – 中欧与世界新闻 – 中欧社

歌曲:海滨之歌

p110411122
(点击图片即可看到歌曲视屏)

起伏的波涛
翻滚的浪花
清淡的月色
冷漠的星光

海滨之歌

清晨我独自一人
在这海边彷徨
心中不禁回想起
往日的时光
看那阵阵清风
吹动着白云
波涛拍打海岸
那贝壳闪银光

黄昏我独自一人
在这海边徘徊
故人难忘的身影
涌现在我心上
起伏的波涛
翻滚的浪花
清淡的月色
冷漠的星光

深夜我独自一人
在这海边游荡
一阵海风卷起波浪
湿透了我衣裳
我这忧郁的人儿苦苦的思念
我心中的故人如今你在何方